Vilka priser väljer patienter på sina hörapparater

Om man väljer Fritt Val tror många att hörapparaten kommer att kosta 20 000 kr

Vilket prisläge som patienter på Hörselexperten väljer
 
Alla kan få hörapparater för 0 kr. Då tänker de flesta att hörapparaten kommer från Stockholms läns Landsting sortiment. Därför vill vi på Hörselexperten framhålla att hörapparater för 0 kr också finns i Fria Valets sortiment. Vi vill också lyfta fram att endast 9 % väljer riktigt dyra hörapparater.  
Förskrivningsavgift på 600 kr tillkommer alltid oavsett sortiment. Sedan 2012 då Stockholms läns Landsting införde både Vårdval och Fritt Val inom den Primära hörselvården har du möjlighet att själv välja den hörapparat som bäst motsvaras av dina behov. Här ovan ses statistik från år 2016. 
  • tänk på att du själv väljer vilken hörapparat som du önskar rehabilitera din hörselnedsättning med. Vi audionomer har bara en rådgivande roll. Vår uppgift är att tillpassa den hörapparat som du har valt. Vidare ser vi till att du bara får välja utifrån hörapparater som är tänkbara, utefter din hörselnedsättning, dina behov och rehabiliteringsplan. 
  • de hörapparater som presenteras dig har olika tekniknivåer och prislägen. Det ligger i vårt intresse att du får rätt information och kan göra ett val du blir nöjd med. De hörapparater du väljer ska förväntas fungera i minst 4 åinnan Stockholms läns Landsting hjälper dig ekonomiskt till en ny. På Hörselexperten är vi audionomer kända för vår professionella vägledning.
  • Din delaktighet är viktig för den hörselvård du får av oss.